கோல்டன் மெம்பர் கட்டண விவரங்கள்.

Previous Topic
 
classic Classic list List threaded Threaded
Locked 1 message Options
ALLINALL/ADMIN ALLINALL/ADMIN
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

கோல்டன் மெம்பர் கட்டண விவரங்கள்.

This post was updated on .

நமது தளம் பெரும்பாலானவரகளுக்கு ஆன்லைன் ஜாப்பின் முழு விழிப்புணர்வினையும் ஏற்படுத்தும்விதமாக பல சிறப்பு பாடத்திட்டங்கள் மற்றும் சிறப்புச் சேவைகளுடன் 15 ஆகஸ்டு 2014 முதல் கோல்டன் மெம்பர் பகுதியினை துவங்க உள்ளது.இதில் கொடுக்கப்பட்டுள்ள பகுதிகள் இப்போது ஆரம்பமே.இது போல இன்னும் பல சிறப்புத் தொகுப்புகளை உருவாக்கிக் கொண்டே செல்லும்.

புதியவர்கள் இந்த வலைதளத்தின் இலவச சேவையினைப் பயன்படுத்தி முதலில் ஆன்லைனில் பணம் ஈட்ட ஆரம்பியுங்கள்.உங்களின் 70% வருமான ஈட்டும் வாய்ப்புகள் இலவசமாகவே கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.அதில் திருப்தியுள்ளவர்கள் இந்த கோல்டன் பகுதியில் இணைந்து சிறப்புச் சேவைகளைப் பெறலாம்.


CONTACT US :      rkrishnan404@gmail.com


கட்டண விவ‌ரங்கள் 

 ஒரு வருடச் சந்தா = 777/-ரூபாய் 


அனுப்ப வேண்டிய வங்கி விவரங்கள்.

_____________________________________________________________________ 

NAME  :  P RADHA KRISHNAN 

BANK NAME : IDBI BANK LTD 

A/C NO   :   0708104000125475 

IFSC CODE ;  IBKL0000708 

BRANCH NAME : TIRUNELVELI 
_________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 

NAME  :  P RADHA KRISHNAN 

BANK NAME : TAMILNADU MERCANTILE BANK LTD 

A/C NO   :   402100050300565

IFSC CODE ;  TMBL0000402

BRANCH NAME : ARIYAKULAM,TIRUNELVELI
_________________________________________________________________________

  

THROUGH PAYPAL : (OTHER COUNTRIES THAN INDIA)

AMOUNT :    15$

PAYPAL ID :

vellai.samy@yahoo.com


THROUGH PAYZA ACCOUNT.

AMOUNT :    15$

PAYZA ID :

 vellai.samy@yahoo.com

THROUGH SKRILL ACCOUNT. 

 AMOUNT : 15$

 SKRILL ID : vellai.samy@yahoo.com


THROUGH NETTELLER ACCOUNT.

AMOUNT :    15$

NETTELLER ID :

 vellai.samy@yahoo.com

THROUGH PERFECT MONEY ACCOUNT.

AMOUNT :    15$

PERFECT MONEY ID : U8812343
Share Up To 110 % - 10% Affiliate Program